น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" พัฒนาชุมชนผาปัง สร้างสุขอย่างยั่งยืน
25 ตุลาคม 2560 เวลา 17:37 น.| เปิดอ่าน 1097 ครั้ง

 

อีกหนึ่งความสำเร็จในการเดินตามแนวทางของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยความมุ่งมั่นของชาวชุมชนผาปัง หมู่ 3 อ.แม่พริก จ.ลำปาง ที่ไม่จำนนต่อโชคชะตา พลิกผืนดินที่เคยแห้งแล้งและจำกัด เนื่องจากถูกโอบล้อมด้วยภูเขา นำความเชื่อมั่นในศาสตร์พระราชาด้วยการเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน

   “ผาปัง” เป็นตำบลเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาอย่างโดดเดี่ยว มีเนื้อที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร ในอดีตการเดินทางไปผาปังค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเป็นทางตันที่ไม่อาจเดินทางด้วยรถยนต์ อีกทั้งผืนดินมีความแห้งแล้งปลูกพืชผักอะไรไม่ค่อยได้ผลดีนัก คนในชุมชนจึงออกไปหางานทำในพื้นที่อื่น เหลือเพียงผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จึงหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ และความสุขในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การดึงคนในพื้นที่กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งนั่นเอง

 แม่เฒ่าผู้ที่ชาวผาปังให้ความนับถือรายหนึ่ง อธิบายให้ฟังว่า แม้ที่แห่งนี้จะห่างไกลจากเมืองหลวง หากแต่ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาจนขึ้นใจ ทั้งยังทดลองนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีในชุมชน ซึ่งผลปรากฏก็ดีอย่างเหลือเชื่อ

“ไม้ไผ่ในหมู่บ้าน จากที่ปล่อยให้ผุพังก็นำมาแปรรูปเป็นไม้เสียบลูกชิ้น ตะเกียบ เศษวัสดุที่เหลือก็นำไปเผาถ่าน และต่อยอดเป็นเครื่องสำอางและพลังงาน ชีวมวล ซึ่งเป็นต้นแบบ ยังไม่ได้พัฒนาต่อเพื่อนำมาขายหรือทำเป็นไบโอพลาสติก ขณะเดียวกันก็ยังเน้นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าไผ่เพิ่มเติม ทำฝายกั้นน้ำ  ทั้งนี้ชุมชนผาปังมีการรวมกลุ่มมากถึง 18 กลุ่ม ตามความถนัดของคนในชุมชนอีกด้วย” 

จากแรงบันดาลใจและแนวทางที่พ่อหลวงวางไว้ เพียงไม่นานผืนดินที่แม้แต่หญ้ายังขยาดแห่งนี้ กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทุกวันนี้ชุมชนผาปัง เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่น อย่างมากในเรื่องการสร้างงาน  สร้างรายได้ของคนในหมู่บ้านแล้ว นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการในชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม จนมีหลายชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง