เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเคล็ดลับส่งเสริมสุขภาพสมอง ต้านโรค ชะลอวัย
8 มีนาคม 2559 เวลา 12:09 น. | เปิดอ่าน 1909 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง“เคล็ดลับส่งเสริมสุขภาพสมอง ต้านโรค ชะลอวัย” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและรับรู้ความก้าวหน้าของแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสมอง ต้านโรค และชะลอวัย รวมถึงความสำคัญของอาหารและโภชนาการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักโภชนาการตลอดจนนักวิชาการฝ่ายต่างๆ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยพยาบาลที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

            

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทรศัพท์02718- 3800-5 ต่อ 203

โทรสาร 0 2720- 3323 หรือ email: Seminar.bkk@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นี้