เรือ ย่อมคู่กับ น้ำ แต่เรือยอร์ช ต้องคู่กับ ท้องทะเล ใครหลายๆ คนมักพากันมองว่า การได้นั่งเรือยอร์ช ถือว่าอยู่ในระดับหรู ต้องเป็นผู้ที่มีเงินเหลือเฟือเท่านั้น เพราะราคาค่อนสูง ยากที่จะสัมผัส เน้นบริการเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่ในครั
14 มิถุนายน 2560 เวลา 15:06 น. | เปิดอ่าน 1371 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ ชมรมโภชนวิทยามหิดล มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง“เคล็ดลับส่งเสริมสุขภาพสมอง ต้านโรค ชะลอวัย”
8 มีนาคม 2559 เวลา 12:09 น. | เปิดอ่าน 2234 ครั้ง
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นปัจจัยแรกบนพื้นฐานของความสุข ร่วมทริป “สุขกาย สบายใจ” “เพราะรักจึงดูแลกัน”
15 ธันวาคม 2558 เวลา 10:56 น. | เปิดอ่าน 2176 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทำงานกับกระทรวงมหาดไทย ตั้งวอร์รูมควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกจังหวัด สนับสนุนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ขอความร่วมมือ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:51 น. | เปิดอ่าน 1865 ครั้ง
พบกับการนำเสนอ-ปัญหาและทางออกด้านระบาดวิทยาทุกเรื่องที่กำลังส่งผลกระทบใน ครอบครัว เด็ก และเยาวชน
16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18:05 น. | เปิดอ่าน 1861 ครั้ง